Hoe wordt seksuologie vergoed?...

Per 1 januari 2014 tot op heden zullen Zorgverzekeraars seksuologische zorg niet meer vergoeden.  

Hoewel seksuologisch zorg onder de Zorgverzekeringswet valt, dus iedere Nederlander hier aanspraak op zou moeten kunnen maken, zal de zorg veelal* door u zelf bekostigd moeten worden.

Medische Praktijk Seksuologie Hilversum vraagt een vergoeding van € 100 euro per consult (1 uur). Consulten worden gefactureerd door FAMED. 

Toch raden wij u aan zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar de vergoeding van seksuologische zorg . In principe heeft u namelijk recht op een vergoeding daar de seksuologische zorg nog steeds onder de Zorgverzekeringswet valt.