Hoe wordt seksuologie vergoed?...

Per 1 januari 2014 zullen Zorgverzekeraars seksuologische zorg niet meer vergoeden.  

Hoewel seksuologisch zorg onder de Zorgverzekeringswet valt, dus iedere Nederlander hier aanspraak op zou moeten kunnen maken, zal de zorg veelal* door u zelf bekostigd moeten worden.

Medische Praktijk Seksuologie Hilversum vraagt een vergoeding van € 95 euro per consult (1 uur). Consulten worden gefactureerd door FAMED. 

Toch raden wij u aan zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar de vergoeding van seksuologische zorg . In principe heeft u namelijk recht op een vergoeding daar de seksuologische zorg nog steeds onder de Zorgverzekeringswet valt.

*In een aantal gevallen wordt seksuologische zorg nog steeds vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dit is het geval bij de volgende verzekeringen (en labels):
VGZ (Univé, IZA, Aevitae, IZZ, Iak, Nedasco, SIZ,  VPZ, Turien&Co en UMC). De vergoeding is € 60 euro per consult met een maximum van 4 consulten per kalenderjaar.