Visie Seks & Seksualiteit...

Mij wordt regelmatig gevraagd naar het verschil tussen seks en seksualiteit. In sommige culturen komt er alleen het woord ‘seks’ voor in het woordenboek. Over seksualiteit wordt niet ‘gesproken’. Aan ‘seks’ wordt de betekenis coïtus, vrijen of gemeenschap tussen man en vrouw gegeven. In de Afrikaanse cultuur, waarmee ik ben groot gebracht, als in de Aziatische cultuur is er geen verschil in betekenis tussen de woorden seks en seksualiteit.

In het Arabische woordenboek  en in het Somalische woordenboek is de betekenis voor beide woorden hetzelfde: beide woorden betekenen vrijen, coïtus hebben en het doel van seks is alleen de voortplanting.

In het algemeen werd seks gedefinieerd als ‘elk gedrag solo of samen gericht op bevrediging van seksuele lust hetgeen wordt bepaald op individueel niveau en op basis van normen en waarden en ervaringen’

Seksualiteit heeft verschillend dimensies waarbij de persoonlijkheid, de ontwikkeling, de opvoeding, de levensovertuiging en de culturele maatschappelijk en religieuze context waarin het individu is opgegroeid en geleefd heeft, centraal staat.

De kern van de seksualiteit hier is de bio psychosociale context waarbij de biologische, sociaal psychologische en relationele aspecten elkaar onderling beïnvloeden en vervolgens wordt daardoor de visie en beleving van het individu gevormd.

Seksualiteit en seksueel gedrag zijn een groei proces en onze seksuele beleving ontwikkelt zich onder invloed van onze omgeving, onze opvatting en psychologische ontwikkeling. In Nederland en in andere westerse landen is de visie op seks en seksualiteit sinds de jaren 70 erg veranderd en is er een vooruitgang geboekt. Ondanks de vooruitgang merk ik vooral in mijn dagelijks werk hoe het vak seksuologie soms genegeerd en aan de kant gezet wordt. Vele hulpverleners blijven seks en seksualiteit erg moeilijke, gevoelige termen en onderwerpen vinden waar zij liever niet bij willen stilstaan en aan willen denken als prioriteit bij het analyseren van bepaalde storingen/aandoeningen.

Daarbij komt dat cliënten het zelf ook vaak moeilijk vinden om over seks en seksualiteit te praten.

Als arts en seksuoloog wil ik op een wetenschappelijke manier, gebaseerd op het bio psychosociale model en  met behulp van de seksuele response cyclus en cognitieve gedragstherapieën op een eenvoudige manier en met behulp van begrijpelijke taal bepaalde taboes rondom seks en seksualiteit doorbreken door goede begeleiding en behandeling aan te bieden.