Wat kan de seksuoloog voor u betekenen?...

De seksuoloog zoekt samen met u naar oplossingen voor de problemen die u ondervindt op seksuologisch gebied.

De behandeling bestaat uit vier fasen:

De eerste fase is de ‘intake fase’

In deze fase maakt u kennis met de seksuoloog en bespreekt u met haar welke problemen u ervaart en welke doelen u graag zou willen bereiken. De oorzaken van het probleem en de diagnose worden vastgesteld. De eerste fase bestaat uit 1 of 2 gesprekken, individueel of samen met uw partner.  

De ‘advies gespreksfase’

In een gesprek wordt de  diagnose en de probleem formulering met u  besproken. Vervolgens wordt het behandelplan en de duur van de behandeling met u doorgenomen en wordt aan u gevraagd daarmee akkoord te gaan. 

Het plan van aanpak wordt uitgevoerd

Afhankelijk van de problematiek biedt Medische Praktijk Seksuologie Hilversum de volgende behandelingen aan (individueel of voor paren):  

  1. Voorlichting & Advisering;
  2. Kort durende behandeling: 2 a 5 gesprekken;
  3. Langdurige behandelingen: +/- 8 gesprekken. Dit kan verlengd worden afhankelijk van de intensiteit van de klacht;
  4. Cognitieve gedragstherapie;
  5. Sensatie focus therapie;

 6 .  Seks en Seksueel relatietherapie voor Paren

 7.   Medicamenteuze behandeling

 8.   Doorverwijzen naar Bekkenbodemfysiotherapie bij fysiotherapie Douma

Na de behandeling volgt de ‘Evaluatie fase’

De seksuoloog zal samen met u evalueren of de doelen zijn behaald met behulp van een evaluatie vragenlijst.